shopup.com

ผลิตภัณฑ์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

4937746

ติดต่อเพิ่มเติม

ดูหน้า

ผลิตภัณฑ์

อีพ็อกซี่
พื้นอีพ็อกซี่ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวพื้นที่อีพ็อกซี่ที่มีคุณสมบัติมากมายที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับงานพื้นอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมี รูปแบบ รุ่น สี ความหนาคุณสมบัติ
 
 
 
 
โพรียูรีเทน
พื้นโพลียูรีเทนผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิร้อน-เย็นและพื้นคอนกรีตมีการขยายตัวมาก เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ต่าง ๆ
 
 
 
 
สนามกีฬา
ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบพื้นสนามกีฬาชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเทคโนโลยีล่าสุด เช่น พื้นโปรสปอร์ต อคิลิค ระบบหลายชั้น, พื้นสนามกีฬาประเภทโพลียูรีเทน , พื้นสนามกีฬา
 
 
 
 
กันซึม
ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบพื้นสนามกีฬาชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเทคโนโลยีล่าสุด เช่น พื้นโปรสปอร์ต อคิลิค ระบบหลายชั้น, พื้นสนามกีฬาประเภทโพลียูรีเทน , พื้นสนามกีฬา 
 
 
 
 
เคลือบป้องกันการกัดกร่อน
พื้นอีพ็อกซี่ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวพื้นที่อีพ็อกซี่ที่มีคุณสมบัติมากมายที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับงานพื้นอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมี รูปแบบ รุ่น สี ความหนาคุณสมบัติ
 
 
 
 
สินค้าอุตสาหกรรม
พื้นโพลียูรีเทนผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิร้อน-เย็นและพื้นคอนกรีตมีการขยายตัวมาก เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ต่าง ๆ
 
 
 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์

บริษัทโปรบิลด์ เป็นศูนย์เครื่องมือช่างสำหรับงานพื้น อีพ็อกซี่                           พียู กันซึม หรืองานสนามกีฬาประเภทต่างๆ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ หรือผู้ที่สนใจ จะติดตั้งด้วยตัวเอง (D.I.Y.) โดยเครีองมือมีทั้งนำเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศตามมาตรตราฐานสากล

 
 
 
 
สินค้าพิเศษ
ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบพื้นสนามกีฬาชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยเทคโนโลยีล่าสุด เช่น พื้นโปรสปอร์ต อคิลิค ระบบหลายชั้น, พื้นสนามกีฬาประเภทโพลียูรีเทน , พื้นสนามกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


29 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 5835 ครั้ง

Engine by shopup.com