shopup.com

ผลิตภัณฑ์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

4937661

ติดต่อเพิ่มเติม

ดูหน้า

โปรรูฟ ซันชิลด์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
          โปร รูฟซันชิลด์ ฉนวนกันความร้อนที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด แหล่งความร้อนที่ใหญ่ที่สุด
ที่เข้าสู่อาคารหรือโรงงาน คือแสงอาทิตย์ ส่วนของอาคารที่ได้รับความร้อนมากที่สุดคือหลังคาผนัง
ในปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอากาศร้อนมาก การป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ หรือทำให้อุณหภูมิภายในโรงงานต่ำลง
เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น      
 
ลักษณะการใช้งาน
          โปร รูฟซันชิลด์ เป็นฉนวนป้องกันความร้อน ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี สำหรับยานอวกาศ
มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กันความร้อนจากแสงอาทิตย์
สำหรับหลังคา และผนังของบ้าน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยพ่นหรือทาไว้ภายนอก
ด้านที่สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง มีคุณสมบัติยึดเกาะดี ไม่หลุดล่อน ทนต่อแสงอุลตราไวโอเลต
เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย ที่มีแสงแดดร้อนจัดตลอดทั้งปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


04 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 3042 ครั้ง

Engine by shopup.com